Sme kreatívne štúdio, ktoré nešije ponuky na mieru, my ich rovno tvoríme.


PR & CORPORATE IDENTITY


Viete čo je 3V?

Sme Váš partner pre Váš rozvoj, firemnú kultúru a zvyšovanie povedomia o Vašej značke...

 • Výber vhodných periodík
 • Príprava a distribúcia PR článkov
 • Príprava a realizácia printových materiálov
 • Tvorba podkladových materiálov
 • Účasť a organizácia na veľtrhoch, kultúrnych, športových a spoločenských akcií
 • Športový marketing
 • Charitatívne aktivity/eventy....
 • Design - Logo firmy
 • Branding, rebranding
 • Corporate communication „in/out“
 • Corporate culture
 • Poradenská činnosť
 • Tvorba značky, budovanie povedomia o značke
 • Marketingové ciele
 • Komunikačné ciele
 • Vypracovanie komunikačnej stratégie
 • Poradenstvo pri výbere vhodných mediálnych kanálov
 • Návrh a realizácia kampaní a eventov
 • Spotrebiteľská súťaž, Virálny marketing


Stále makáme na plné obrátky, aby sme naplnili požiadavky klientov.

Ak ste nás náhodou nezastihli, tak zas niečo vymýšľame alebo to už realizujeme, a určite sa ozveme.

Pozrite si naše referencie