Ako sa odlíšiť od konkurencie a nezapadnúť v dave?


FIREMNÁ KULTÚRA


Viete čo je 3V?

Sme Váš partner pre Váš rozvoj, firemnú kultúru a zvyšovanie povedomia o Vašej značke...

 • Výber vhodných periodík
 • Príprava a distribúcia PR článkov
 • Príprava a realizácia printových materiálov
 • Tvorba podkladových materiálov
 • Účasť a organizácia na veľtrhoch, kultúrnych, športových a spoločenských akcií
 • Športový marketing
 • Charitatívne aktivity/eventy....
 • Design - Logo firmy
 • Branding, rebranding
 • Corporate communication „in/out“
 • Corporate culture
 • Poradenská činnosť
 • Tvorba značky, budovanie povedomia o značke
 • Marketingové ciele
 • Komunikačné ciele
 • Vypracovanie komunikačnej stratégie
 • Poradenstvo pri výbere vhodných mediálnych kanálov
 • Návrh a realizácia kampaní a eventov
 • Spotrebiteľská súťaž, Virálny marketing


Nájdeme riešenie aj pre Vás.

Kreatívne výstupy pre každého klienta.

Pozrite si naše referencie